Despre noi → Scurt istoric

1903 Se construiește școala, primind denumirea de "Școala primară nr. l", având 10 săli de clasă, și spațiu de locuit pentru director și personalul de întreținere;
1903-1918 Limba de predare în Școala nr. l este limba maghiară;
1919 Începe integrarea în sistemul de învățământ românesc, școala funcționând cu 15 clase;
1919-1925 Școala funcționează cu 12 învățători români, 2 maghiari și 1 evreu având 686 de elevi, procesul de învățământ fiind organizat în continuare pe baza Legii învățământului din 1925;
1937-1940 În clădirea școlii funcționează și Inspectoratul Școlar, în frunte cu Theodor Pasca și DariuPop;
1940-1944 În perioada hortystă toate clasele funcționează în limba maghiară;
1944/1945 În timpul iernii, șvabii condamnați la calvarul deportării în Rusia, sunt găzduiți temporar în clădirea școlii;
1945 După eliberare școala se redeschide, având două secții: română cu 5 clase și maghiară cu 4 clase;
1948-1950 Prin aplicarea Legii învățământului din 1948 Școala primară nr. l devine "de 7 clase", având  ciclul I și II de studii. La clasele IV-VII se studiază limba rusă și istoria URSS;
1955-1956 Apar primele clase paralele ca urmare a creșterii bruște a populației orașului;
1960/1961 Școlile nr. 1 și nr. 2 (Școala de Arte) se unifică, secția de muzică funcționând în clădirea școlii nr. 1;
1960-1964 Măsurile antistaliniste luate de Gherghe Gheorghiu Dej se materializează prin înlocuirea treptată a limbii ruse cu limba franceză și prin diminuarea rolului rușilor în manualele de istorie;
1965-1969 Odată cu regimul Ceaușescu procesul de diversificare continua. Se generalizează învățământul de 8 clase, se înlocuiește aproape în totalitate limba rusă cu limbile: franceză, germană și engleză. În deceniul 7 efectivul școlii crește vertiginos ajungând la 1000 de elevi. Urmarea este învățământul în două schimburi;
1969 Introducerea încălzirii centrale;
1970 Inundațiile grave cu care s-a confruntat orașul afecteazăși clădirea școlii, dar fără urmări deosebite. Cu această ocazie școala constituie adăpost pentru sinistrați;
1972 Se înființează prima clasă cu predarea limbii franceze intensiv;
1973 Învățământul de la 6 ani devine obligatoriu și se generalizează învățământul de 10 clase;
1974-1975 Se construiește un nou corp de clădire destinat funcționării atelierelor școlare și a unui laborator de chimie. Se amenajează un cabinet de istorie. Biblioteca școlii se modernizează mărindu-și spațiul, ajungând la 14.000 devolume;
1977-1978 Legea Educației din 1978 introduce principiul integrării învățământului cu producția. In școala noastră va funcționa un atelier mecanic și unul de croitorie. Se construiește sala de sport care este utilizată în paralel și de grupele de gimnastică a școlii cu program sportiv;
1980-1981 Înființarea primelor clase de gimnastică;
1982-1983 Se introduce studiul limbii latine la nivelul clasei a VIII-a;
1989-1990 Începe procesul de democratizare a școlii. Se schimbă regulamentul de funcționare a școlii, se renunță la uniformă la ciclul gimnazial și se depolitizează învățământul. Se renovează exteriorul clădirii școlii și se fac reparații capitale interioare parțial. Școala primește numele academicianului Grigore Moisil. Se organizează ample serbări cultural-artistice, semestrial, dedicate părinților, care apoi devin tradiționale;
1994-1995 Se organizează prin concurs clase cu predarea intensivă a limbilor moderne (engleză și franceză), începând cu clasele I;
1995-1996 Terminarea construirii acoperișului-șarpantă pe sala de sport și construirea acoperișului pe clădirea B. Începe reamenajarea sălilor de clasă cu ajutorul părinților, iar mobilierul este înlocuit cu unul adecvat noilor cerințe ale învățământului modern. Se introduce Noul Curriculum Național și astfel apar disciplinele opționale;
1998-1999 Numărul claselor crește ajungând la 37 de clase (1154 de elevi). Debutează prima sesiune a examenului de capacitate. Se introduce informatica ca disciplină opțională și se amenajează primul cabinet de informatică prin autofinanțare;
1999-2000 Se amenajează cel de-al doilea cabinet de informatică;
2000-2001 Se înființează prima clasă cu program alternativ Step-By-Step. Se introduce internetul în școală;
2001-2002 Înlocuirea acoperișului pe clădirea centrală. Se selecționează prin concurs o clasă a V-a intensiv engleză cu desfășurarea programului înainte de masă;
2001 -2003 Organizarea claselor primare cu program prelungit;
2004-2009 școla este cuprinsa într-un număr important de programe care au ca scop dezvoltarea și modernizarea bazei materiale. Biblioteca ajunge la un număr impresionant de 24.000 de volume;