Despre noi

Viziune:

Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării tehnice si ştiinţifice, tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate acestea impun si schimbarea scolii, a rolului ei.

În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea personală, socială, fizică și intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs societăţii.

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul şcolar 2018-2019 avem în vedere în continuare concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domenii diverse, competenţe și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în școala „Grigore Moisil” un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale si morale înalte.

Profilul moral şi acţional al absolventului Şcolii „Grigore Moisil” trebuie să fie caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare si educaţie.

 

Misiune:

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor.