Examene Nationale → Admitere 2017

OMECS 5082/31.08.2015 - Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017; Calendarul admiterii: http://www.edu.ro/index.php/articles/23543

 

Anexa 1 la OMECTS 4802/2010: OMECTS 4802-1