Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 → Acte necesare înscrierii

LOCAŢIA : SECRETARIATUL  ŞCOLII – Clădirea A – etaj

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

-       certificat de naştere copil : original şi copie ;

-       cartea de identitate 1 părinte : original şi copie ;

-       pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1   septembrie - 31 decembrie 2024 este necesară o recomandare eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pe care au frecventat-o, recomandare din care să reiasă că au un nivel de dezvoltare corespunzător;

-       rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice, eliberat de C.J.R.A.E. Satu Mare, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 inclusiv - doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate;

-       părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

-       aviz epidemiologic de la medicul de familie (format A4);

-       dosar.