Legislatie

Legea Educației Naționale Legea 1-2011 cu modificari

Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:ROFUIP 2016

Metodologia și Calendarul mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2016 - 2017: http://www.edu.ro/index.php/articles/23696

Metodologia și Calendarul mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2017 - 2018: 

metodologie_miscare_personal_2017_2018

calendarul_miscarii_de_personal_2017_2018

Metodologia și calendarul mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019 Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019

OMEN 3027/2018 privind modificarea ROFUIP 3027_2018_2

Statutul_elevului